Missie

Onze missie is om ondernemerschap en creativiteit onder mensen te bevorderen zodat de kwaliteit van leven voor hunzelf en hun omgeving structureel verbetert.

Het beleid van de stichting is erop gericht om de per jaar beschikbaar gestelde middelen zo goed mogelijk te besteden binnen de gekozen thema’s. We hebben de intentie om voor meerdere jaren betrokken te zijn bij de projecten die we ondersteunen.

Het overgrote deel van de middelen zal in de vorm van donaties aan organisaties met een Anbi status worden geschonken. Tot 20% van de middelen kunnen worden aangewend ter verstrekking van leningen aan organisaties die aantoonbare positieve impact bereiken in één of meerdere van onze themagebieden. Daarnaast besteden we jaarlijks 10% van onze middelen aan noodhulp.

Het eigen vermogen van de stichting wordt grotendeels aangewend voor het bezitten van muziekinstrumenten welke vervolgens in bruikleen worden gegeven aan orkesten, koren en musici.

Stichting Vivace is opgericht op 8 december 2014. Het door de Stichting te voeren beleid concentreert zich op haar statutaire doelstelling. Stichting Vivace heeft ten doel het algemeen belang te dienen door:

Het ontwikkelen en/of ondersteunen van initiatieven, activiteiten en projecten op het terrein van de bevordering van de zelfredzaamheid van mensen in het algemeen en ondernemers in het bijzonder, alsook op andere terreinen zoals kunst en cultuur, sport, natuur, landbouw en voedselvoorziening, gezondheid, nood- en ontwikkelingshulp, politiek, mensenrechten, onderwijs en het welzijn van minderjarige kinderen;

Het ondersteunen van orkesten, koren en musici alsmede het verkrijgen en houden van muziekinstrumenten, teneinde die muziekinstrumenten ter beschikking te stellen aan orkesten, koren en musici.