Thema’s

Onderwijs

Het recht op onderwijs en het bieden van kansen om ieders talent tot ontwikkeling te laten komen, beschouwen we als een breed gedragen thema. Dit kan gaan over het beschikbaar stellen van de infrastructuur voor onderwijs (scholen, lesmateriaal, etc)., maar ook het overdragen van vaardigheden in de breedste zin van het woord. Ook het trainen van ondernemersvaardigheden en het overdragen van kennis over rechten horen hierbij. Wij ondersteunen zowel onderwijsprojecten in, als buiten Nederland.

Kunst & Cultuur in Nederland

We dragen kunst en cultuur in Nederland een warm hart toe. Vooral als het gaat om het toegankelijk maken van kunstvormen voor kinderen, volwassenen en ouderen die hier niet automatisch mee in aanraking komen. Daarnaast ondersteunen we musici met het verkrijgen en houden van muziekinstrumenten. Beurzen, prijzen en stipendia voor individuen horen ook tot mogelijke donatievormen.

Biodiversiteit in water

Ten aanzien van natuurbehoud richten wij ons vooral op de bescherming van de zeeën en binnenwateren in en om Nederland. Hierbij kan het gaan over de stimulering van de biodiversiteit onder water of het bevorderen van innovaties op het gebied van schoon water.

Family Farming in Africa

We beschouwen het ondersteunen en versterken van de kleine boeren in Afrika als cruciaal voor de verdere afname van extreme armoede enerzijds en de stimulans van de binnenlandse economieën anderzijds. Voorbeeld van projecten die wij ondersteunen zijn trainingen aan lokale coöperaties in de melkveehouderij, het plaatsen van zonnepanelen in afgelegen, rurale gebieden en de oprichting van coöperatieve zaadbanken om boeren onafhankelijk te maken. Wij geloven dat deze donaties, daar waar mogelijk, vergezeld moeten gaan van eigen financiële prikkels. Als boeren samenwerken en een gevoel van eigenaarschap hebben over hun land, de zaden, de elektriciteit en de markt leidt dit eerder tot duurzame economische ontwikkeling.