Thema’s

Onderwijs

Ieder individu heeft recht op onderwijs en verdient kansen om diens talent tot ontwikkeling te laten komen. Wij steunen onderwijsprojecten, zowel in als buiten Nederland, die een positieve bijdrage leveren aan het versterken van kennis en vaardigheden welke onmisbaar zijn in de 21e eeuw.

Digitale vaardigheden, ondernemersvaardigheden en kennis over mensenrechten zijn hiervan enkele voorbeelden. Onze focus ligt dus niet op fysieke infrastructuur.

Kunst & Cultuur in Nederland

We dragen kunst en cultuur in Nederland een warm hart toe. Vooral als het gaat om het toegankelijk maken van kunstvormen voor kinderen, volwassenen en ouderen die hier niet automatisch mee in aanraking komen.

Wij geloven in het idee dat kunst en cultuur de eigenwaarde van mensen en onderlinge verbinding tussen mensen versterkt. We steunen projecten in Nederland die aan dit idee een positieve bijdrage kunnen leveren.

Biodiversiteit in water

Ten aanzien van natuurbehoud richten wij ons vooral op de bescherming van de zeeën en binnenwateren in en om Nederland. Hierbij kan het gaan over de stimulering van de biodiversiteit onder water of het bevorderen van innovaties op het gebied van schoon water.

Wij steunen met name projecten die op dit gebied het publieke debat en de bewustwording stimuleren. Een voorbeeld zijn publieksacties welke een breder draagvlak voor biodiversiteit in water creëren.

Family Farming in Afrika

Kleinschalige boeren in Afrika spelen een cruciale rol in de voedselzekerheid. Met de juiste ondersteuning kunnen zij een leefbaar inkomen verdienen en tegelijkertijd de motor zijn van binnenlandse economieën.

Wij steunen projecten welke aantoonbaar een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en de zelfredzaamheid van kleinschalige boeren en boerengemeenschappen. Voorbeelden zijn het bevorderen van ketenintegratie, het versterken van lokale coöperaties of het organiseren van eigenaarschap over land en zaden.