Bestuur

Het bestuur van stichting Vivace bestaat uit de volgende leden:

S. Janssen (Secretaris)
R. Baarspul (Bestuurslid)
B. Steggerda (Penningmeester)
C.Hoogwegt (Voorzitter)

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en bespreekt de binnengekomen aanvragen en neemt besluiten. Het bestuur verricht ook regelmatig veldwerk door bij organisaties of projecten op bezoek te gaan.

We werken vol enthousiasme en onbezoldigd aan het realiseren van onze doelen en de stichting heeft geen personeel in dienst.