Aanvraag

Als u een aanvraag wilt doen bij Stichting Vivace moet het project een directe relatie hebben met de onder het huidige beleid vallende thema’s.

De aanvraag moet een concreet projectplan omvatten met een heldere doelstelling en planning. Wij zullen de aanvragen beoordelen op onze vaste kernwaarden:
a. Aantoonbare professionaliteit en transparantie;
b. Aantoonbare rapportage ten aanzien van impact en resultaten;
c. Aantoonbare aandacht voor zelfredzaamheid voor zover van toepassing.

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen. Soms nemen we contact met u op om kennis te maken of meer te vernemen over uw specifieke project. Ook kan het zijn dat we u schriftelijk vragen om meer informatie te verstrekken. Vermeld daarom uw contactgegevens duidelijk in de aanvraag.

Wij zijn een kleine organisatie. Houd er rekening mee dat de procedure soms drie maanden in beslag kan nemen.

U kunt een verzoek tot donatie of lening indienen bij onze stichting indien u van mening bent dat u een project kan aandragen dat past binnen onze thema’s en voldoet aan onze kernwaarden.