Aanvraag

Als u een aanvraag wilt doen bij Stichting Vivace moet het project een directe relatie hebben met de onder het huidige beleid vallende thema’s.

De aanvraag moet een concreet projectplan omvatten met een heldere doelstelling en planning. Wij zullen de aanvragen beoordelen op onze vaste kernwaarden:
a. Aantoonbare professionaliteit en transparantie;
b. Aantoonbare rapportage ten aanzien van impact en resultaten;
c. Aantoonbare aandacht voor zelfredzaamheid voor zover van toepassing.

De aanvraag zal in behandeling worden genomen en wij zullen met u contact opnemen om onze reactie nader toe te lichten. Hiertoe dient u uw contactgegevens duidelijk in de aanvraag te vermelden.

U kunt een verzoek tot donatie of lening indienen bij onze stichting indien u van mening bent dat u een project kan aandragen dat past binnen onze thema’s en voldoet aan onze kernwaarden.