Stichting Vivace

Stichting Vivace heeft als doel donaties en leningen te verstrekken aan organisaties die aantoonbare maatschappelijke impact realiseren. De opbrengsten worden gegenereerd uit jaarlijkse donaties van familieleden die betrokken zijn bij Stichting Vivace en worden voor tenminste 90% procent uitgegeven aan deze doelstelling.

Stichting Vivace is in 2014 opgericht als familiestichting. De naam Vivace betekent levendigheid in het Italiaans en is een veelgebruikte muziekterm. Wij hebben onze wortels in het ondernemerschap en de creatieve sector.