Stichting Vivace

Stichting Vivace heeft als doel donaties te verstrekken aan ANBI organisaties die aantoonbare maatschappelijke impact realiseren op het gebied van de thema’s Educatie en Biodiversiteit in water. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en beoordeelt de binnengekomen aanvragen. Ook verricht ze regelmatig veldwerk door bij organisaties en projecten op bezoek te gaan. 

Onze thema's

Stichting Vivace ondersteunt projecten op het gebied van twee thema's:
Educatie en Biodiversiteit in water.

Stichting Vivace, Educatie

Educatie

Ieder individu heeft recht op educatie en verdient kansen om diens talent tot ontwikkeling te laten komen. Wij steunen educatieve projecten, zowel in als buiten Nederland, die een positieve bijdrage leveren aan het versterken van persoonlijke kennis en vaardigheden.

Stichting Vivace, Biodiversiteit in water

Biodiversiteit in water in Nederland

Ten aanzien van natuurbehoud richten wij ons vooral op de bescherming van de zeeën en binnenwateren in en om Nederland. Hierbij kan het gaan over het stimuleren van de biodiversiteit onder water of het bevorderen van innovaties op het gebied van schoon water. Wij ondersteunen met name projecten die het publieke debat en de bewustwording op dit gebied stimuleren, zoals publieksacties die een breder draagvlak voor biodiversiteit in water creëren.