Wie zijn wij

Stichting Vivace is in 2014 opgericht. Wij hebben onze wortels in het ondernemerschap en de creatieve sector.

Ons fundament

Visie
Het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen verbetert wanneer zij de kans krijgen om hun volle potentieel te bereiken, waardoor zij zich vrij voelen en keuzes kunnen maken. Natuur en klimaat zijn essentiële aandachtsgebieden voor al het leven op onze planeet.

Missie
Kansen creëren voor talentontwikkeling, het versterken van kennis en (ondernemers)vaardigheden. Het bevorderen van een gezonde leefomgeving, klimaatbewustzijn en biodiversiteit in water. Wij verlenen noodhulp daar waar de nood het hoogst is.

Beleid
Het beleid van de stichting is erop gericht om de per jaar beschikbaar gestelde middelen zo goed mogelijk te besteden binnen de gekozen thema’s. We hebben de intentie om voor meerdere jaren betrokken te zijn bij de projecten die we ondersteunen. Voorbeelden van Partnerorganisaties zijn The Hunger Project, de Waddenvereniging, Artsen zonder Grenzen, Sounds of Change, Natuur & Milieu en Het Rode Kruis. De stichting heeft weinig overheadskosten en de bestuursleden werken pro deo.

Donatieverdeling
Het overgrote deel van de middelen, minimaal 90%, wordt in de vorm van donaties aan organisaties met een ANBI-status geschonken. De gekozen donatieverdeling omvat ongeveer 50% voor Educatie, circa 30% voor het thema Biodiversiteit in water in Nederland, 15% voor noodhulp en 5% voor overige kosten en de Vivace inspiratieprijs.

Bestuur

Het bestuur van stichting Vivace bestaat uit de volgende leden:

S. Janssen (Secretaris)
R. Baarspul (Bestuurslid)
B. Steggerda (Penningmeester)
C. Hoogwegt (Voorzitter)

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en bespreekt de binnengekomen aanvragen en neemt besluiten. Het bestuur verricht ook regelmatig veldwerk door bij organisaties of projecten op bezoek te gaan.

RSIN 854617176
KVK 62049518

Financiën


Inkomsten uit donaties

Uitgaven aan doelstelling

Algemene kosten

2021

€ 200.000

€ 195.500

€ 2.431

2022

€ 180.000

€ 226.000

€ 4.000

2023

€ 180.000

€ 208.851

€ 6.459

2021

Inkomsten uit donaties

€ 200.000

Uitgaven aan doelstelling

€ 195.500

Algemene kosten

€ 2.431

2022

Inkomsten uit donaties

€ 180.000

Uitgaven aan doelstelling

€ 226.500

Algemene kosten

€ 4.000

2023

Inkomsten uit donaties

€ 180.000

Uitgaven aan doelstelling

€ 208.851

Algemene kosten

€ 6.459

Contactgegevens

e-mail secretariaat@stichtingvivace.nl