Projecten

Cult North - Rotterdam

Cult North is opgericht omstreeks 2020; een organisatie die een cultureel educatieve en maatschappelijk functie vervult voor (kansarme) jongeren in Rotterdam Noord.

Sichting Vivace steunt Cult North achtereenvolgend voor het derde jaar. Het bestuur is onder de indruk van wat oprichter Mitchell Samson in vier jaar tijd voor elkaar heeft gekregen in het bereiken van de jongerendoelgroep, de hoge diversiteit aan activiteiten en vooral ook de wendbaarheid en het ondernemerschap dat hen typeert. Naast de dagelijkse activiteiten richt Mitchell z’n blik ook op de toekomst met een gezonde realiteitszin en haalbare toekomstvisie.

Literatuurmuseum - Den Haag

Literatuurmuseum Den Haag

Jongeren aan de slag in het Literatuurmuseum

Het Literatuurmuseum / Kinderboekenmuseum, gevestigd in Den Haag, heeft als missie de kracht van literatuur én de rijkdom van het Nederlands literaire erfgoed zichtbaar te maken. Het doet dit door zijn bezoekers literaire verhalen te laten ontdekken, beleven en zelf te laten maken, omdat literatuur ons leven verrijkt.

In de strijd tegen de ontlezing van jongeren, opende het museum in 2022 Back Street, een educatieve experience die jongeren aan de hand van Young Adult-boeken handvatten biedt tot reflectie op zichzelf en de maatschappij. Stichting Vivace heeft het Back Street project van het Literatuurmuseum gesteund. Als het museum naar Utrecht verhuist zal Back Street een permanente plek krijgen op de nieuwe locatie.

The Hunger Project - India

The Hunger Project

Stichting Vivace omarmt de kracht van vrouwelijk  leiderschap door hun steun aan The Hunger Project. In de Indiase staat Odisha hebben vrouwelijke dorpsraadsleden een buitengewone impact. Dankzij trainingen van The Hunger Project zijn zij de drijvende kracht achter verbeteringen voor bijna 570.000 dorpsbewoners. Van het bouwen van nieuwe huizen tot het verbeteren van de toegang tot schoon drinkwater, en van het bestrijden van huiselijk geweld tot het voorkomen van kindhuwelijken.

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu werkt sinds 2019 met steun van Stichting Vivace aan het burgeronderzoek Vang de Watermonsters en roept iedereen in Nederland op om in actie te komen. Dit initiatief, een van de grootste burgeronderzoeken in Nederland, heeft bijgedragen aan een groter bewustzijn en begrip van de matige waterkwaliteit in Nederland. Met de jaarlijkse resultaten is het onderwerp waterkwaliteit inmiddels verankerd in de politieke en maatschappelijke agenda.

Waddenvereniging

Waddenvereniging

De Waddenvereniging hebben wij met verschillende projecten ondersteund. Meest recentelijk hebben wij het Project Jut gesteund, waarmee niet alleen een belangrijke bijdrage is geleverd aan een afvalvrije Terschellinger kustlijn, maar ook een stevig lokaal netwerk van aanbieders van opruimactiviteiten is neergezet. Met het succes van dit project wordt nu aan een vervolgproject gewerkt voor het hele Waddengebied.

Noodhulp

Rode Kruis

In tijden van nood, zoals bij natuurrampen, conflicten en epidemieën, is snelle hulp essentieel om levens te redden, bescherming te bieden en basisbehoeften te vervullen voor getroffen gemeenschappen.

Organisaties zoals Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis zijn voorbeelden van instanties die directe en vitale hulp bieden in dergelijke situaties. Ze leveren medische zorg, voedsel, water, onderdak en andere noodzakelijke diensten aan mensen in nood, waar ook ter wereld.

Stichting Vivace ondersteunt deze humanitaire inspanningen door financiële steun te verlenen.

Vivace Inspiratieprijs

Hugo van Roosmalen

Jaarlijks looft Stichting Vivace de Vivace Inspiratieprijs uit. De prijs is er voor personen of organisaties die iets bijzonders betekenen voor cultuur of natuur. De prijs bestaat uit een geldbedrag.

Hugo van Roosmalen ontving in 2023 de Vivace Inspiratieprijs voor zijn opleidingsspecialisatie Onderwatercameraman. Het Vivace bestuur was gecharmeerd van de persoonlijke, enthousiaste motivatiebrief om zijn beide passies - de onderwaterwereld en cinematografie - te verbinden. Na de afronding van zijn studie aan de Nederlandse Filmacademie is Hugo gestart met een opleiding tot beroepsduiker op Norsk Yrkesdykkerskole, Norwegian School of Commercial Diving.

Hugo: “Als ik mij wil specialiseren tot onderwatercameraman zal ik de beroepsduikeropleiding moeten afronden om aan de Nederlandse wetgeving te voldoen. Iedereen die onderwater aan het werk is zal verplicht beroepsduiker moeten zijn. Maar dit wordt echter niet aangeboden door iemand uit de Nederlandse filmindustrie omdat niemand deze certificering bezit. Ik wil hierin de eerste en de beste worden. Mocht ik financiering rond krijgen dan zou ik de eerste zijn die zich hard kan maken voor een veilige werkwijze onderwater bij filmopnamen als cameraman. Ik hoop dat ik op deze manier mijn deel kan bijdragen aan het verbeteren van de industrie.“ Inmiddels heeft Hugo de opleiding met succes afgerond.

Meer over Hugo: www.hugovanroosmalen.com