Privacy Policy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 ingegaan is melden wij u:

Op deze website treft u een adres aan voor een verzoek tot donatie of lening. De gegevens die wij daarvoor van u vragen (naam, adres, telefoonnummer, mailadres, bankrekeningnummer en tenaamstelling bankrekeningnummer) hebben we nodig om telefonisch, per mail of op papier met u te kunnen communiceren. Ook hebben wij deze gegevens nodig om een mogelijke donatie te kunnen effectueren.

Stichting Vivace doet verder niets met deze gegevens. De AVG eist dat u de gegevens die over u verzameld zijn kunt opvragen en zo nodig wijzigen of laten verwijderen. U kunt dat doen door een verzoek daartoe te sturen naar het adres op deze website.